Nasz patron

data aktualizacji: ponad rok temu 24.09.2020, odsłon: 32377
A A A     PDF

Wacław Gołowicz (1919 - 1983). Urodził się 20 października 1919 r. we wsi Rzechowo Wielkie koło Makowa Mazowieckiego. Zmarł wieku 64 lat, 18 marca 1983 r.

Bibliotekarz, działacz społeczny, organizator bibliotekarstwa na Warmii i Mazurach, wieloletni dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mrągowie. Jako dwudziestolatek brał udział w Kampanii Wrześniowej. Od 1949 r. pracował na Warmii i Mazurach w filii Urzędu Gminy Bisztynek w Grzędzie. W tym samym roku został kierownikiem punktu bibliotecznego, a następnie Biblioteki Gminnej w Bisztynku. W 1950 r. został wytypowany na kurs dla kierowników bibliotek powiatowych w Jarocinie. Po jego ukończeniu, 1 września 1950 r. objął kierownictwo w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Mrągowie. Na tym stanowisku pracował dwadzieścia dziewięć lat, aż do przejścia na emeryturę w 1980 r. Od 1975 r. pełnił w tej instytucji funkcję dyrektora. W polu jego zainteresowań pozostawały: literatura regionalna, dokumenty życia społecznego, organizacja bibliotek i dokumentacja ich pracy, a także popularyzacja zbiorów. W połowie lat 50-tych zrodziła się u Wacława Gołowicza pasja fotografowania, która przyniosła kierowanej przez niego placówce olbrzymie korzyści. Na negatywach i przeźroczach zachowały się materiały biblioteczne z pierwszych lat organizacji i działalności bibliotek mrągowskich: reprodukcje plakatów bibliotecznych, wykresów, wystaw książkowych, unikalnych druków i rękopisów. Sporządził z nich albumy służące jako pomoc metodyczna dla bibliotekarzy poszukujących rozwiązań do nowych form popularyzacji zbiorów bibliotecznych. Dokumentował też ważniejsze wydarzenia z życia Mrągowa, charakterystyczne dla ziemi mrągowskiej obiekty i zakątki geograficzne. Organizował serie wystaw fotograficznych. Prowadził także działalność szkoleniową dla bibliotekarzy organizowaną.  Był cenionym na terenie Mrągowa działaczem społecznym, współorganizatorem miejscowego muzeum regionalnego.

Wacław Gołowicz gromadził i archiwizował materiały i publikacje dotyczące Mrągowa. Zgromadzone eksponaty stały się zaczątkiem Muzeum Ziemi Mrągowskiej, które powstało w 1969 r. Na ich podstawie opracował monografie biblioteki mrągowskiej Mrągowskie biblioteki publiczne. Cz. I — lata 1946-1950. Organizacja i działalność, Mrągowskie biblioteki publiczne w latach 1946-1954. Kronika, 30 lat rozwoju mrągowskich bibliotek publicznych (1946-1975) i wiele innych prac dokumentacyjnych. Opublikował ponadto około czterdziestu artykułów w różnych czasopismach (zawodowych, lokalnych, ogólnokrajowych). Zadebiutował na łamach „Głosu Olsztyńskiego” artykułem Bibliotekarze realizują swoje zobowiązania, który ukazał się 7 listopada 1955 r. Tematyka jego wystąpień prasowych była bardzo różnorodna. Najczęściej dzielił się swoimi doświadczeniami z pracy zawodowej i społecznej. Ponadto poruszał zagadnienia bieżące i historyczne dotyczące życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego Mrągowa oraz regionu warmińsko-mazurskiego. Publikował na łamach takich czasopism jak: „Bibliotekarz”, „Bibliotekarz Olsztyński”, „Głos Olsztyński”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Warmia i Mazury”. Napisał również wspomnienia z walk wrześniowych.

Nagrody i odznaczenia:

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Srebrny Krzyż Zasługi
  • Odznaka Honorowa „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”
  • Odznaka Honorowa „Zasłużony Działacza Kultury”
  • Złota Odznaka SBP
  • Nagroda wojewódzka za zasługi w upowszechnianiu ku ltury
  • Nagroda Ministra Kultury i Sztuki

OD 1984 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Mrągowie nosi imię Wacława Gołowicza.

/za Leksykonem Kultury Warmii i Mazur/

Postać i dorobek fotograficzny Wacława GOŁOWICZA w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Cyfrowej