Historia biblioteki

data aktualizacji: ponad rok temu 21.07.2021, odsłon: 30775
A A A     PDF

1946

Na mocy Dekretu o BIBLIOTEKACH powołano Powiatową Bibliotekę Publiczną mieszcząca się przy szkole powszechnej na ul. Cz. Armii 31, księgozbiór liczył zaledwie 65 voluminów, kierownikiem Biblioteki została Wanda Ambrożewicz - nauczycielka

1950

Funkcję kierownika Biblioteki objął Wacław Gołowicz /01.09.1950-15.10.1979/ 

1950

Na sieć Bibliotek Publicznych w Powiecie Mrągowskim składały się 2 biblioteki miejskie, 10 gminnych i 39 punktów bibliotecznych

1952

Powstaje pierwsza Kronika Mrągowa i powiatu w wycinkach prasowych prowadzona do chwili obecnej

1955

Połączenie bibliotek, Powiatowej i Miejskiej w jedną placówkę zwaną Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, przeniesienie do budynku przy ul. Roosevelta 17

1963

PiMBP przeniesiono do pomieszczeń w nowo wybudowanym Powiatowym Domu Kultury, w którym jest do chwili obecnej

1973

Powstaje pierwsza filia miejska  Nr 1  na os. Parkowym

1975

Powrót do nazwy Miejska Biblioteka Publiczna w wyniku podziału administracyjnego kraju. Do nowo utworzonego woj. suwalskiego odeszła Miejsko-Gminna Biblioteka w Mikołajkach z filiami

1981

Powstała praca magisterska "Działalność regionalna Biblioteki Publicznej w Mrągowie,
w latach 1950-1979 r." /autor Elżbieta Dołgosz/

1983

Rozpoczyna działalność Filia Nr 2 Publiczno-Szpitalna w Szpitalu Miejskim na ul. Młodkowskiego

1983

Powstała praca magisterska: "Działalność bibliotekarska Wacława Gołowicza" /autor Jolanta Duszak/

1984

Uroczyste nadanie Bibliotece imienia Wacława Gołowicza długoletniego dyrektora, bibliotekarza

1987

Powstał Punkt Książki Mówionej na bazie kaset z WBP w Olsztynie

1990

W wyniku ustawy o samorządach filie wiejskie  przeszły na utrzymanie gminy

1992

Miejska Biblioteka Publiczna przestała pełnić funkcję biblioteki rejonowej

1994

Powstaje  Filia Nr 3 na ul. Księżycowej

1996

50-lecie istnienia MBP

1998

Biblioteka zostaje połączona z domem kultury

1998

Likwidacja  Filii Nr 3 na ul. Księżycowej

2000

Likwidacja  Filii Nr 1 na os. Parkowym

2001

Rozpoczęto proces komputeryzacji zbiorów program SOWA

2002

Udostępniono czytelnikom komputery z dostępem do Internetu

2002

Informacja o zbiorach Biblioteki w Internecie

2002

Likwidacja Filii Nr 2 Publiczno-Szpitalnej w Szpitalu Miejskim na ul. Młodkowskiego

2004

Powstała praca magisterska: "Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej  w  latach 1946-2000"  /autor Daniel Cierpiał/

2005

Uruchomienie strony WWW

2006

60.lecie MBP

2006

Kompleksowa zmiana wystroju wnętrza Oddziału dla Dzieci

2007

Kompleksowa zmiana wystroju wnętrza Czytelni dla Dorosłych

2008

Kompleksowa zmiana wystroju wnętrza Wypożyczalni dla Dorosłych

2008

Wydanie Almanachu Poezji Mrągowskiej "Tutaj się ze sobą mijamy"

2009

Udostępnienie katalogu on-line

2010

Komputeryzacja obsługi czytelników i wypożyczeń 

2012

Przystąpienie do ogólnopolskiego portalu e-usług "w.bibliotece.pl" 

2013 -2015
Dotacja 680 tyś. na modernizację biblioteki w ramach "Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek"

2015
Nowa strona WWW 

2016

70.lecie Biblioteki
Dotacja 22 780 tyś. z programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016" na zakup komputerów 
Powierzenie zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej  /od 1 października/

2018

Przystąpienie do Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej /rozpoczęcie digitalizacji "dokumentów życia społecznego"/

Dyrektorzy i kierownicy Biblioteki od 1946 r. 
Kierownik  /01.09.1946-31.11.1947/  Wanda AMBROŻEWICZ
Kierownik  /01.03.1948-31.03.1950/  Władysław BARAN
Dyrektor   /01.09.1950-15.10.1979/  Wacław GOŁOWICZ
Dyrektor   /01.12.1979-15.10.1985/  Irena PIERCZYŃSKA
Dyrektor   /15.10.1985-31.12.1990/  Stefania POLEWACZ
Dyr./kier.  /01.09.1990-31.04.2000/  Alicja GRZELKOWSKA
Kierownik /01.05.2000-31.01.2004/  Zofia KIPKE
Kierownik /01.03.2004-22.07.2021/   Barbrara SZYMAŃSKA

Oprac. Barbara SZYMAŃSKA