Film, muzyka

data aktualizacji: ponad rok temu 15.03.2021, odsłon: 25521
A A A     PDF

Wypożyczalnia filmów i albumów muzycznych /Czytelnia multimedialna/

FILM_zobacz zbiór                      MUZYKA_zobacz zbiór

ZASADY
wypożyczania filmów i albumów muzycznych:

1. Do wypożyczenia filmów lub albumów muzycznych uprawnia Karta biblioteczna BM w Mrągowie.
2. Wypożyczenie oraz zwrot zbiorów następuje wyłącznie w Czytelni dla Dorosłych /I piętro/
3. Wypożyczenia zbiorów multimedialnych są limitowane ze względu na zabezpieczenie interesów innych
    użytkowników. Łączna liczba wypożyczonych zbiorów nie może przekraczać 10 jednostek ewidencyjnych
    łącznie /film, album muzyczny/.
4. Okres wypożyczenia zbiorów wynosi:

  • 14 dni + dwukrotne przedłużenie po 3 dni

5. Użytkownik może uzyskać dwukrotne przedłużenie terminu wypożyczenia zbiorów przez własne konto,
    dokonywane nie później niż dzień przed upływem terminu zwrotu, o ile nie zostały zarezerwowane przez
     innego użytkownika lub bezpośrednio u bibliotekarza.
6. Po przekroczeniu czasu wypożyczenia materiałów bibliotecznych pobierana jest opłata w wysokości 0,50 zł
     za każdy dzień przekroczenia terminu wyłączając święta i dni, w których biblioteka jest nieczynna.
7.  Nieodebranie zamówionych materiałów we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
8.  W uzasadnionych przypadkach biblioteka może skrócić czas wypożyczenia lub prosić o zwrot przed 
      terminem.
9.  Wypożyczenie jest bezpłatne.
10. Użytkownik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia CD/DVD lub 
      opakowania. Szczegóły dotyczące odszkodowania za szkody reguluje regulamin korzystania ze
      zbiorów BM w Mrągowie oraz Kodeks Cywilny.

Kontakt:
tel. 89 743 3458  ;  czytelnia@mck.mragowo.pl